Sammen finner vi gode løsninger

Betongrehabilitering - men miljøvennlig! Det beste alternativet for våre kunder.

Referanse: Maldives Velaa Resort, katodisk beskyttelse og overvåking

Innledende konsultasjon uten kostnader

Stedlige undersøkelser

Kontroll og vurdering av prøvefelt

Minst 30 år med produktsikkerhet

Problemer med korrosjon og betongskader?

Med systemer fra Protector får du miljøvennlige, moderne og bærekraftige løsninger for betongrehabilitering.

Tradisjonelle rehabiliteringsmetoder for betong innebærer normalt fjerning av omfattende mengder eksisterende betong. Dette medfører mye støy som forplanter seg i betongkonstruksjonen og er plagsomt for leietakere og beboere.
I mange tilfeller er heller ikke mekanisk reparasjon av betong tilstrekkelig for å effektivt stanse skadeutviklingen. De elektrokjemiske forholdene i randsoner av reparasjoner fører gjerne til at nye skader oppstår etter få år. Katodisk beskyttelse er den mest effektive, og i mange tilfeller den eneste, måten å stoppe armeringskorrosjon på.

For å holde veiene isfrie på vinterstid benyttes enorme mengder veisalt. Saltet fraktes inn i garasjer med biler, og i dag er dette den viktigste årsaken til kloridinitiert armeringskorrosjon i Norge. Katodisk beskyttelse er i praksis den eneste måten å stoppe denne typen korrosjon på.

Med våre moderne styrings- og overvåkingssystemer sikrer vi at KB-anlegg beskytter effektivt over lang tid. Styring og overvåking utføres i henhold til gjeldende standardverk for katodisk beskyttelse av betong (NS-EN ISO 12696). Vi overvåker beskyttelseseffekten over tid og justerer de nødvendige parametre for å sikre at armeringen er permanent beskyttet.

Parkeringshus, Wien lufthavn

Referanse: P-hus P4, Wien lufthavn, 2016-2018

Tofterøy bru

Referanse: Tofterøy bru, 2020

Moderne overvåking

CAMUR Workspace

Grömitzer Welle

Reference: Grömitzer Welle, svømmehall, 2017

Schleuse Iffezheim

Referanse: Schleuse Iffezheim, 2009

Hva vi kan tilby:

De siste 25 årene har vi beskyttet mer enn 500 bygg med produkter og systemer fra Protector. Her finner du vår referanseliste.

Har du andre spørsmål?

Vi svarer gladelig på dine spørsmål om armeringskorrosjon, katodisk beskyttelse og våre produkter og tjenester. Telefon+47-32 22 08 10, eller e-post solutions@protector-technology.com.

 

Ring oss Send oss en e-post

Våre produkter